Nieuwe subsidie voor plantgoed op Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven

De provincie Oost-Vlaanderen biedt een nieuwe subsidie aan voor de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven en dit volgens een reglement van 26/02/2016.

houtkant

Heel wat Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers beschikken over een landschapsbedrijfsplan. Op zo’n plan wordt beplanting ingetekend op het bedrijfsperceel en vaak ook op de omliggende akkers of weiden. Beplanting in de vorm van hagen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen draagt bij aan een aantrekkelijk landschap met meer biodiversiteit en een eigen identiteit. Het hout van bijvoorbeeld houtkanten kan ook gebruikt worden als energiebron.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland: ”Met deze subsidie willen we land- en tuinbouwers stimuleren om hun landschapsbedrijfsplan volledig uit te voeren en zo bij te dragen aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.”

De voorwaarden om een subsidie aan te vragen zijn:

  • land-of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep zijn en beschikken over een landbouwernummer
  • de planten worden in Oost-Vlaanderen aangeplant
  • de aangeplante soorten (m.u.v. hoogstamfruitbomen) komen voor op de lijst met aanvaardbare soorten (bijlage bij het reglement)
  • het factuurbedrag van het plantgoed bedraagt minstens 50 EUR (excl. BTW)
  • de beplanting maakt geen deel uit van een tuin en is landschappelijk verantwoord
  • voor hoogstammig plantgoed geldt een minimummaat van 8 tot 10 cm stamomtrek
  • voor ander plantgoed geldt een minimummaat van 80 tot 100 cm hoogte
  • de subsidieaanvraag moet uiterlijk binnen de 4 maanden na de factuurdatum worden ingediend.

Het bedrag van de subsidie bedraagt:

  • voor hoogstambomen: 20 EUR per plant of 24 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft
  • voor andere plantgoed: 1,25 EUR per plant of 1,50 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft

Eenzelfde aanvrager kan jaarlijks slechts 1 subsidieaanvraag indienen. De jaarlijkse maximumsubsidie per aanvrager bedraagt 650 EUR.

Cumulatie met subsidies van andere overheden is niet mogelijk.

Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking.

Een subsidie aanvragen kan door een aanvraagformulier in te dienen samen met de factuur van het plantgoed, een situeringsplan en een “de minimis” verklaring op eer.

Het volledige subsidiereglement en alle nodige documenten voor een aanvraag zijn te vinden op de website:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/8336.cfm