De essenziekte komt meer en meer voor!

es  

Het gaat niet goed met één van onze inlandse bomen, de es of Fraxinus exelsior.

Deze veel voorkomende boom in de Benelux wordt al enkele jaren geplaagd door een snelverspreidende schimmel met de naam Chalara fraxinea. Deze fatale schimmelziekte komt overgewaaid uit het Noordoosten van Europa.
.
Wat zijn de kenmerken?
De bladeren aan de toppen van de twijgen sterven vroegtijdig af is één van de meer opvallende symptomen van een Chalara-infectie. een- en tweejarige twijgen kleuren geel tot zwart en de stam vertoont zwarte ovale plekken en littekens. Niet alle symptomen treden echter gelijktijdig op en sommige daarvan zijn slechts in een bepaalde periode zichtbaar (vb. laat uitlopen).
Aangetaste bomen zijn verzwakt en dus gevoeliger voor secundaire aantastingen door de honingzwam of de essenbastkever.
Er is voorlopig nog geen oplossing om zieke bomen te genezen.
IMG_5849
.
De essenziekte kenmerkt zich o.a. door littekens op de stam (foto: Wim Sauwens)

 

Aangezien de essenziekte zich in een korte tijdsspanne over heel Vlaanderen verspreidde, is er een reëel risico op grootschalige aantastingen van essenbossen. Het aanplanten van Gewone es op grote schaal wordt ook ten sterkste afgeraden door de overheid. Indien je toch essen zou willen planten, doe dit dan in combinatie met andere loofboomsoorten en plant de essen eerder in kleine groepen om het infectierisico te verspreiden.

Bij mogelijke aantasting van een boom of aanplanting geldt volgens het INBO (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek) de algemene regel: eerst observeren en niet te snel en te drastisch ingrijpen. Kap zeker geen gezonde essen in een aangetaste zone.

Meer informatie over de essenziekte kan je terugvinden op de website van het INBO.