Astertechnics vzw

Astertechnics vzw is een vereniging die een kader wenst te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap, natuur en talen kunnen ontwikkelen.
Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk.
De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken.
Het doel is steeds weer het stimuleren van hun creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.
Anderzijds heeft de vereniging ook tot doel het stimuleren van innovatie en creatie in het werkveld onderwijs, kunst, technologie, natuur en samenleving zowel naar jeugd als volwassenen toe.

Benieuwd wat ze doen? … Neem dan een kijkje op de website: www.astertechnics.be

Fablab Astertechnics vzw