Welkom

Het kantoor is telefonisch te bereiken enkel op werkdagen van 9u00 tot 13u00. Afhalingen en leveringen kunnen enkel op werkdagen gebeuren van 7u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u45.

De lunchpauze van onze werknemers is telkens tussen 12u00 en 12u30, gelieve dit te respecteren. Bedankt!

Beste klanten en leveranciers

Onze eerste prioriteit is de gezondheid van u en onze medewerkers. Om verdere verspreiding  van het Corona-virus te voorkomen raden wij iedereen aan om de opgelegde regels te respecteren.

Het is nog steeds mogelijk om bestellingen per mail door te sturen naar info@deboscat.be.
U ontvangt een offerte en bij akkoord, sturen wij een factuur.
Bij ontvangst van een geldig betalingsbewijs maken wij de bestelling klaar.
Wijzelf nemen contact met u op wanneer de bestelling klaar staat voor afhaling of wanneer deze geleverd zal worden.

Gelieve bij afhaling of levering de opgedragen maatregelen te respecteren en HOU MINIMAAL 1,5M AFTAND VAN ELKAAR.
Hierdoor kunnen wij op een veilige manier werken.

Let wel: voor de boomschors zijn wij zelf ook afhankelijk van de beslissingen van onze fabrikant om ons te bevoorraden.

Take care!

Alvast bedankt voor het begrip.

Bosbouw is een zeer kleine sector in Vlaanderen, wat niet zo verwonderlijk is, als je weet dat slechts zo’n 10% van de totale oppervlakte van Vlaanderen uit bos bestaat of 185.000ha (bron: ANB). Meteen ook het laagste % voor gans Europa. Deze bossen zijn bovendien zeer versnipperd, zo’n 70% is privé-eigendom en heel wat bossen zijn kleiner dan 1ha. Voor gans België loopt het percentage gelukkig op tot zo’n 20% dankzij de talrijke bossen die zich in de provincie Luxemburg bevinden.

Bosontginning en bosbeheer, als activiteit, ondergaat al enkele jaren heel wat veranderingen, die ten goede komen voor de toekomst van onze bossen. Terecht wordt er dan ook meer aandacht besteed aan het beheer in het kader van de ontwikkeling van meer biodiversiteit en de overgang naar een duurzame maatschappij. Bossen zijn multifunctioneel waarbij er wordt gedacht aan houtproductie, hout voor energietoepassingen en groene ruimte voor buitenactiviteiten… maar er is zo veel meer waardoor de bossen soms onderschat worden als ecosysteem, maar daarom niet onmiddellijk zichtbaar of becijferbaar zijn… denk maar aan de regulatie van luchtkwaliteit, waterkwalitet en erosierisico…

Voor ons bedrijf is de bosbouw dan ook een zeer mooie en boeiende sector en willen wij ons steentje bijdragen in het correct beheer en de juiste exploitatie van bossen, groot en klein, en dit met een lange termijnvisie.

Ons bedrijf startte in 1996 en heeft zich, naast afbraak- en grondwerken, door de jaren heen hoofdzakelijk verder gespecialiseerd in bosontginning. Dit in opdracht van zowel bedrijven, openbare besturen, overheid als particulieren. Bomen die dienen gerooid te worden in bosverband, maar ook in tuinen of op commerciële terreinen.

Door onze zoektocht naar het optimaal recycleren van het materiaal afkomstig van onze werken, zijn we eind 2007 gestart als verwerker van hout- en groenafval. Na het zorgvuldig sorteren en verdere verwerking, krijgen bepaalde producten een nieuw leven als secundaire grondstof of als biomassa voor de opwekking van groene stroom. Maar ook andere toepassingen zoals biofiltermateriaal, of van bepaalde stammen worden er soms originele voorwerpen gemaakt voor het aankleden van etalages of tuinen (de rubriek “Houtzagerij“).

Door steeds op zoek te gaan naar het optimaal gebruik en nuttige toepassingen voor de gerooide bomen, kunnen we als bosexploitant meewerken aan een duurzaam bos- en natuurbeheer. In dit kader werd dan ook het bosbouwbekwaamheidsattest behaald en worden er zeer regelmatig bijscholingen gevolgd om eigenaars en opdrachtgevers een nog beter advies te kunnen aanbieden.

Voor al onze activiteiten beschikken wij over aangepast materieel om de verschillende soorten werken uit te voeren. Neem gerust een kijkje bij de rubriek “Bosbeheer” of “Materieel“.

Op onze site op de industriezone Schendelbeke te Geraardsbergen, kan er door derden snoeihout en houtafval worden geleverd. Maar er is ook boomschors en compost ter beschikking, palen, pellets enz… Nog vragen? Contacteer ons gerust voor meer informatie! “Contact