Categorie archief: Nieuws

Uw privacy

Ook wij moeten voldoen aan de GDPR en net zoals elk bedrijf brengen wij u hierover op de hoogte.

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Daarom beschermen wij die en geven wij die niet door aan derden. We hebben dat voorheen ook steeds zo gedaan en het is onze intentie dit ook in de toekomst zo te blijven doen.

Uw gegevens gebruiken wij om sporadisch een nieuwsbrief te sturen met informatie over onze producten, een opendeurdag, openingsuren en sluitingsdagen en eventueel prijswijzigingen.
Mocht u onze mailing liever niet ontvangen, dan kan u zich steeds uitschrijven door de link die u steeds onderaan in onze nieuwsbrief vindt of door ons een mailtje te sturen. U kan ons ook steeds om uw persoonlijke gegevens te checken en te wijzigen.

U bent en blijft steeds welkom als klant, uitgeschreven of niet, en u kan zich ook steeds opnieuw aanmelden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben volgens de nieuwe wetgeving i.v.m. de privacy (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn gegaan.

Meer informatie vind je op www.deboscat.be, en je kan ons contacteren op het nummer 054/42.23.19 of via mail info@deboscat.be

Lees hier onze Privacy verklaring.

Hout Vasthouden mag

Wel fier over het artikel dat verscheen in “Hout Vasthouden mag” nummer 9 over ons bedrijfje. Met dank aan het opleidingscentrum voor hout of Woodwize!

Hout vasthouden Mag – Deboscat in de kijker!

Hout vasthouden Mag – Deboscat in de kijker!

Hout vasthouden Mag – Deboscat in de kijker!

Hout vasthouden Mag – Deboscat in de kijker!

2016-hout-vasthouden-mag

 

Schade door omgevallen boom

Wie betaalt bij schade door een omgevallen boom?

De verzekeringsmakelaar Smismans & Partners bvba bracht in zijn infozine een duidelijk artikel over schade door omgevallen boom.
De regel is duidelijk: “U dient zich als eigenaar te gedragen als goede huisvader en zieke of dode bomen te verwijderen van uw grond”.

Maak je je zorgen over een zieke boom, neem gerust contact op met ons.

Heb je vragen over jouw verzekeringen, dan komen de mensen van Smismans & Partners graag vrijblijvend langs.

Schade omgevallen boom! Wie betaalt?

Schade omgevallen boom! Wie betaalt?

2016-smismans

 

Verwarmen met brandhout…

Verwarmen met brandhout…
is het echt zo slecht voor het milieu… een artikel in Knack geeft meer uitleg.

Waar moeten we op letten?

 • Kies voor lokaal, duurzaam hout dat op een natuurlijke manier gedroogd is.
 • Vermijd absoluut vervuild brandhout of recyclagehout!
 • Gebruik een moderne houtkachel met een hoog rendement.
 • Controleer of je goed stookt: een goed vuur geeft gele, gelijkmatige vlammen. Zie je oranje vlammen en donkere rook, dan is de verbranding onvolledig.

Wisten jullie dat In vele Europese landen houtverbranding gepromoot wordt om de klimaatdoelstellingen te halen!!!

http://www.knack.be/…/het-is-pe…/article-opinion-806609.html

Verkoop van gekloven brandhout

De essenziekte komt meer en meer voor!

es  

Het gaat niet goed met één van onze inlandse bomen, de es of Fraxinus exelsior.

Deze veel voorkomende boom in de Benelux wordt al enkele jaren geplaagd door een snelverspreidende schimmel met de naam Chalara fraxinea. Deze fatale schimmelziekte komt overgewaaid uit het Noordoosten van Europa.
.
Wat zijn de kenmerken?
De bladeren aan de toppen van de twijgen sterven vroegtijdig af is één van de meer opvallende symptomen van een Chalara-infectie. een- en tweejarige twijgen kleuren geel tot zwart en de stam vertoont zwarte ovale plekken en littekens. Niet alle symptomen treden echter gelijktijdig op en sommige daarvan zijn slechts in een bepaalde periode zichtbaar (vb. laat uitlopen).
Aangetaste bomen zijn verzwakt en dus gevoeliger voor secundaire aantastingen door de honingzwam of de essenbastkever.
Er is voorlopig nog geen oplossing om zieke bomen te genezen.
IMG_5849
.
De essenziekte kenmerkt zich o.a. door littekens op de stam (foto: Wim Sauwens)

 

Aangezien de essenziekte zich in een korte tijdsspanne over heel Vlaanderen verspreidde, is er een reëel risico op grootschalige aantastingen van essenbossen. Het aanplanten van Gewone es op grote schaal wordt ook ten sterkste afgeraden door de overheid. Indien je toch essen zou willen planten, doe dit dan in combinatie met andere loofboomsoorten en plant de essen eerder in kleine groepen om het infectierisico te verspreiden.

Bij mogelijke aantasting van een boom of aanplanting geldt volgens het INBO (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek) de algemene regel: eerst observeren en niet te snel en te drastisch ingrijpen. Kap zeker geen gezonde essen in een aangetaste zone.

Meer informatie over de essenziekte kan je terugvinden op de website van het INBO.

Verrijk de grond in de tuin met groencompost

groencompost

Groencompost is het eindproduct van de compostering van uitsluitend groenafval van tuinen, parken en openbaar groen. Groenafval bestaat uit snoeihout, bladeren, organisch afval uit tuinen, parken, plantsoenen, bermmaaisel en bevat geen groente- of fruitafval.

Groencompost is de goedkoopste bodemverbeteraar die uw grond lange tijd goed bewerkbaar en humusrijk houdt. Om uw humusgehalte te verhogen bestaat er geen beter alternatief.

Zowel fijn-afgezeefde groencompost als brute compost (= om in te frezen) te verkrijgen!

Nieuwe subsidie voor plantgoed op Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven

De provincie Oost-Vlaanderen biedt een nieuwe subsidie aan voor de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven en dit volgens een reglement van 26/02/2016.

houtkant

Heel wat Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers beschikken over een landschapsbedrijfsplan. Op zo’n plan wordt beplanting ingetekend op het bedrijfsperceel en vaak ook op de omliggende akkers of weiden. Beplanting in de vorm van hagen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen draagt bij aan een aantrekkelijk landschap met meer biodiversiteit en een eigen identiteit. Het hout van bijvoorbeeld houtkanten kan ook gebruikt worden als energiebron.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland: ”Met deze subsidie willen we land- en tuinbouwers stimuleren om hun landschapsbedrijfsplan volledig uit te voeren en zo bij te dragen aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.”

De voorwaarden om een subsidie aan te vragen zijn:

 • land-of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep zijn en beschikken over een landbouwernummer
 • de planten worden in Oost-Vlaanderen aangeplant
 • de aangeplante soorten (m.u.v. hoogstamfruitbomen) komen voor op de lijst met aanvaardbare soorten (bijlage bij het reglement)
 • het factuurbedrag van het plantgoed bedraagt minstens 50 EUR (excl. BTW)
 • de beplanting maakt geen deel uit van een tuin en is landschappelijk verantwoord
 • voor hoogstammig plantgoed geldt een minimummaat van 8 tot 10 cm stamomtrek
 • voor ander plantgoed geldt een minimummaat van 80 tot 100 cm hoogte
 • de subsidieaanvraag moet uiterlijk binnen de 4 maanden na de factuurdatum worden ingediend.

Het bedrag van de subsidie bedraagt:

 • voor hoogstambomen: 20 EUR per plant of 24 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft
 • voor andere plantgoed: 1,25 EUR per plant of 1,50 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft

Eenzelfde aanvrager kan jaarlijks slechts 1 subsidieaanvraag indienen. De jaarlijkse maximumsubsidie per aanvrager bedraagt 650 EUR.

Cumulatie met subsidies van andere overheden is niet mogelijk.

Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking.

Een subsidie aanvragen kan door een aanvraagformulier in te dienen samen met de factuur van het plantgoed, een situeringsplan en een “de minimis” verklaring op eer.

Het volledige subsidiereglement en alle nodige documenten voor een aanvraag zijn te vinden op de website:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/8336.cfm

Subsidies tot 60% van de aankoopprijs van gronden voor bebossing…

Dit jaar heeft het Agentschap Natuur en Bos de doelgroep uitgebreid naar individuele burgers, bedrijven en vzw’s om subsidies toe te kennen tot maximum 2,5€/m² voor de aankoop van gronden voor bebossing.

Wie interesse heeft moet wel snel reageren want projecten kunnen slechts ingediend worden tot eind augustus.

Meer informatie vind je op volgende link van het Agentschap Natuur en Bos : http://www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Of neem vrijblijvend contact op met ons.

 

IMG_9879