Afvoeren stammen – Steengroeve te Quenast

Afvoeren stammen – Steengroeve te Quenast