“Schoontijd?!”… wat is dat?

Buizerd_4legsel

Wat is schoontijd?

De schoontijd is een periode waarin niet in het bos mag worden gewerkt of geen bomen mogen worden gerooid op andere percelen. De reden is heel simpel, nl. ter bescherming van de natuur. Dit kan zijn omwille van het broedseizoen van de vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen.

Deze periode loopt normaal gezien van 1 april tot 30 juni, maar kan aangepast worden aan de plaatselijke situatie, De schoontijd zal meestal uitgebreid worden omwille van kwetsbare voorjaarflora, extreem vroege of late broedgevallen van zeldzame vogel- en diersoorten, de amfibieëntrek, de aanwezigheid van dassenburchten, …

Lees dus steeds aandachtig de kapmachtiging alvorens met de kettingzaag aan de slag te gaan.

Bijkomende inlichtingen kun je steeds bij ons verkrijgen!