Categorie archief: Nieuws

Verrijk de grond in de tuin met groencompost

groencompost

Groencompost is het eindproduct van de compostering van uitsluitend groenafval van tuinen, parken en openbaar groen. Groenafval bestaat uit snoeihout, bladeren, organisch afval uit tuinen, parken, plantsoenen, bermmaaisel en bevat geen groente- of fruitafval.

Groencompost is de goedkoopste bodemverbeteraar die uw grond lange tijd goed bewerkbaar en humusrijk houdt. Om uw humusgehalte te verhogen bestaat er geen beter alternatief.

Zowel fijn-afgezeefde groencompost als brute compost (= om in te frezen) te verkrijgen!

Nieuwe subsidie voor plantgoed op Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven

De provincie Oost-Vlaanderen biedt een nieuwe subsidie aan voor de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven en dit volgens een reglement van 26/02/2016.

houtkant

Heel wat Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers beschikken over een landschapsbedrijfsplan. Op zo’n plan wordt beplanting ingetekend op het bedrijfsperceel en vaak ook op de omliggende akkers of weiden. Beplanting in de vorm van hagen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen draagt bij aan een aantrekkelijk landschap met meer biodiversiteit en een eigen identiteit. Het hout van bijvoorbeeld houtkanten kan ook gebruikt worden als energiebron.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland: ”Met deze subsidie willen we land- en tuinbouwers stimuleren om hun landschapsbedrijfsplan volledig uit te voeren en zo bij te dragen aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.”

De voorwaarden om een subsidie aan te vragen zijn:

  • land-of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep zijn en beschikken over een landbouwernummer
  • de planten worden in Oost-Vlaanderen aangeplant
  • de aangeplante soorten (m.u.v. hoogstamfruitbomen) komen voor op de lijst met aanvaardbare soorten (bijlage bij het reglement)
  • het factuurbedrag van het plantgoed bedraagt minstens 50 EUR (excl. BTW)
  • de beplanting maakt geen deel uit van een tuin en is landschappelijk verantwoord
  • voor hoogstammig plantgoed geldt een minimummaat van 8 tot 10 cm stamomtrek
  • voor ander plantgoed geldt een minimummaat van 80 tot 100 cm hoogte
  • de subsidieaanvraag moet uiterlijk binnen de 4 maanden na de factuurdatum worden ingediend.

Het bedrag van de subsidie bedraagt:

  • voor hoogstambomen: 20 EUR per plant of 24 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft
  • voor andere plantgoed: 1,25 EUR per plant of 1,50 EUR per plant indien het autochtoon plantmateriaal betreft

Eenzelfde aanvrager kan jaarlijks slechts 1 subsidieaanvraag indienen. De jaarlijkse maximumsubsidie per aanvrager bedraagt 650 EUR.

Cumulatie met subsidies van andere overheden is niet mogelijk.

Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking.

Een subsidie aanvragen kan door een aanvraagformulier in te dienen samen met de factuur van het plantgoed, een situeringsplan en een “de minimis” verklaring op eer.

Het volledige subsidiereglement en alle nodige documenten voor een aanvraag zijn te vinden op de website:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/8336.cfm

Zeer natte winter 2015-2016

Nee, we gaan geen weerberichten beginnen posten, maar wel een uitleg geven waarom sommige van onze werken vertragingen hebben opgelopen afgelopen winter.

regen

Volgens Meteobelgië.be was deze winter abnormaal nat met een neerslagtotaal van 301,3 mm. Het was de zevende natste winter sinds het begin van de metingen in 1833, evenwel blijft dit nog ver verwijderd van de recordwaarde uit 1995 met 365,9 mm.

Anderzijds was afgelopen winter zeer abnormaal warm : de gemiddelde temperatuur bedroeg 6,3 °C (normaal: 3,6 °C) en had ook een abnormaal laag aantal vriesdagen.
Het seizoen komt hiermee op een gedeelde tweede plaats te staan (samen met de winter van 2014 !) in de reeks van warmste winters sinds het begin van de metingen.

Als het te nat is, is het niet aangeraden om in bossen of op weides te werken om spoorvorming en bodemverdichting te voorkomen.

Uit respect voor andermans eigendommen proberen we steeds in zo goed mogelijke omstandigheden de rooiwerken uit te voeren, ook al vraagt dit geduld van onze klanten.

En ja hoor, ook de aanplantingen van bosplantsoen hebben vertragingen opgelopen, omdat de boomkwekers op geen degelijke manier op hun veld geraken om het bosplantsoen uit te graven en klaar te maken voor verkoop. Maar er zijn nog geen potten gebroken, tijdens de maand maart kan er nog volop geplant worden.

Machinist met ervaring gezocht voor de bosontginning en afbraakwerken

We zoeken een kraanmachinist mét ervaring voor het rooien van bomen en het sporadisch uitvoeren van afbraakwerken voor onmiddellijke indiensttreding.

Voldoende ervaring hebben met een sorteergrijper is een must aangezien er blindelings met de machine dient gewerkt te worden en de volledige aandacht moet gaan naar het rooien van de bomen. Dit uit veiligheidsredenen voor zowel de machinist zelf als de collega’s of constructies in de onmiddellijke omgeving van de te rooien bomen.

Ervaring met een kettingzaag en/of CE rijbewijs is een extra troef!

Kandidaten kunnen ons contacteren voor bijkomende inlichtingen en/of om hun cv door te sturen: via mail naar info@deboscat.be of kunnen telefoneren naar 0496/12.22.42.

Rooien populieren in overstromingsgebied - Berlare

Rooien populieren in overstromingsgebied – Berlare

Uitgewaaide bomen

uitwaaiende bomen

Uitgewaaide bomen, ook al is het een zeer stevige storm, is soms een indicatie dat de bomen zich niet meer in een optimale conditie bevinden, vooral als het gaat over populieren.

Er kunnen verschillende redenen zijn, dus conctacteer ons gerust voor bijkomende informatie…

Uiteraard ook voor enkel het opruimen van uitgewaaide bomen in tuinen of bossen, komen we vrijblijvend ter plaatse voor een offerte.

Werken aan de RING R17 in AALST!

Voor diegene die binnenkort in Aalst moeten zijn… opgelet want de werken voor de ring R17 starten volgende week.

Drie gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Er komen tunnels onder het kruispunt met de Gentse steenweg (N9) en de Raffelgemstraat en ook het kruispunt met de Merestraat en het viaduct aan de Ledebaan krijgen een facelift. De werken zullen wellicht 3 jaren duren!

Deboscat zorgt voor de rooiwerken die starten op 24 augustus.

Meer nieuws hierover op volgende links:
http://www.belga.be/nl/press-release/details-49018/…
http://www.ringaalst.be/

Ring Aalst

Subsidies tot 60% van de aankoopprijs van gronden voor bebossing…

Dit jaar heeft het Agentschap Natuur en Bos de doelgroep uitgebreid naar individuele burgers, bedrijven en vzw’s om subsidies toe te kennen tot maximum 2,5€/m² voor de aankoop van gronden voor bebossing.

Wie interesse heeft moet wel snel reageren want projecten kunnen slechts ingediend worden tot eind augustus.

Meer informatie vind je op volgende link van het Agentschap Natuur en Bos : http://www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Of neem vrijblijvend contact op met ons.

 

IMG_9879